సాగర సంగమమే…ప్రణయ సాగర సంగమమే…..

November 27, 2011 Jandhyavandanam 0

 భారతీ రాజా గారి  ” సీతాకోక చిలుక” గురించి జంధ్యాల గారి మాటల్లో….   “ సాగరసంగమం – సీతాకోక చిలుక “   ఏంటీ  అనుకుంటున్నారా? కాఫీ కి స్పెల్లింగ్ KAUPHY అని ఒక […]

“చంటబ్బాయ్” సినిమాలోంచి

November 16, 2011 Jandhyavandanam 0

చంటబ్బాయ్ సినిమాలో తను అమ్మాయిగా నటించడాన్ని తల్చుకుని చిరంజీవి మాటల్లోనే: నిజం చెప్పొద్దూ నన్ను నేను అమ్మాయిగా ఊహించుకోగానే నవ్వొచ్చేసింది.మళ్ళీ జంధ్యాల ధైర్యం చెప్పారు.ఆ ధైర్యం తోటే మీసాలు తీసేసి రంగం లోకి దిగాను. […]