జంధ్యాలగారి జ్ఞాపకాలు (శ్రీమతి విజయదుర్గ)

జనవరి 14న జంధ్యాల గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి అశేష అభిమానులందరికోసం దూరదర్శన్ (తెలుగు) ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత శ్రీమతి విజయదుర్గ గారు జంధ్యాల గారితో గతంలో చేసిన ఇంటర్వ్యూ లో కొన్ని విశేషాలు ఈ కింద లింక్ లో

Be the first to comment

Leave a Reply