జంధ్యాలగారి జ్ఞాపకాలు (శ్రీమతి విజయదుర్గ)

January 16, 2017 Jandhyavandanam 0

జనవరి 14న జంధ్యాల గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి అశేష అభిమానులందరికోసం దూరదర్శన్ (తెలుగు) ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత శ్రీమతి విజయదుర్గ గారు జంధ్యాల గారితో గతంలో చేసిన ఇంటర్వ్యూ లో కొన్ని విశేషాలు ఈ […]