సప్తపది సినిమా సంభాషణలు

October 16, 2012 Jandhyavandanam 0

  ఆచారావ్యవహారాలన్నవి మనస్సుల్ని క్రమమయిన మార్గం లో పెట్టడానికే గానీ కులమనే పేరుతో మనుషుల్ని విడదీయడానికి కాదు అన్న శంకరాభరణం శంకరశాస్త్రి మాటలే ఈ చిత్ర నిర్మాణానికి ప్రేరణ.         […]

“శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ” సినిమా నించి కొన్ని మెచ్చుతునకలు

November 25, 2011 Jandhyavandanam 0

ఒరే అలా చేతులు వణికించావంటే నీ నవరంధ్రాల్లోనూ మైనం కూరతాను తలమాసిన కుంకా…గడ్డం గీస్తే సుతారంగా నెమలి ఈకతో నిమిరినట్టుండాలిరా…గోకుడు పారతో గోకినట్టు కాదు.   బాబూ తమరిట్టా గాలిపటంలా కదిలిపోతే ఏ పీకో […]

No Image

శంకరాభరణం సినిమా నించి కొన్ని సంభాషణలు

October 4, 2011 Jandhyavandanam 0

  (జయహో జంధ్యాల)   ఆ గుర్రపు డెక్కలచప్పుడులో కూడా ఆయన కోపం వినపడుతోందమ్మో పురోహితుడికి నత్తి మనకి భక్తీ ఉండకూడదు(తులసి తల్లి.( నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో మొగాళ్ళెవరూ కాపరాలు చెయ్యలేదు ఆ […]