కొలువైతివా… రంగశాయి !

January 28, 2012 Jandhyavandanam 0

ఆదిశేషుని పడగలనే శయ్యగా చేసుకుని ఠీవిగా పవళించిన ఆ నారాయణుని, ఆ శ్రీరంగశాయి వైభవాన్ని వీక్షించడానికి మూడులోకాల జనులకు ఒక్కొక్కరికి వేయి కన్నులున్నా సరిపోవేమో? దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి సాహిత్యానికి మాళవిక, భాగవతుల వెంకట […]

జంధ్యామారుతం పుస్తకం గురించి సమీక్ష

January 14, 2012 Jandhyavandanam 0

జంద్యాల అభిమానులకు “జంధ్యావందనం” సభ్యుల తరపున సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు హాస్య బ్రహ్మ జంధ్యాల జన్మదినం. భౌతికంగా అమరుడయినా ఆయన తన సినిమాలు/సంభాషణల ద్వారా మనమధ్యే చిరంజీవి గా ఉంటారని ఉండాలని కోరుకుంటూ……. శ్రీ […]