హాస్యబ్రహ్మ జంధ్యాలగారి చివరి ముఖాముఖి (శ్రీ అట్లూరి)

December 30, 2011 Jandhyavandanam 0

హాస్యబ్రహ్మ జంధ్యాలగారి చివరి ముఖాముఖి ఇదే (ఇదేమొదటి, చివరి వెబ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా). నేను జనవరిలో ఆయన్ని కలిసి ఒక గంటపైనే మాట్లాడాను. ఆయన ఎంతో మృదుస్వభావి, అహం అన్నది తెలియనివారు. ఆయనతో ఒక […]

నాకు తెలిసిన జంధ్యాల (మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి)

December 10, 2011 Jandhyavandanam 0

శ్రీ విన్నకోట రామన్న పంతులు ఇల్లు విజయవాడలో, మా సందు చివర ఇల్లే.  అది 1968 వ సంవత్సరం. వారింటి ఎదురుగా చిన్న స్టేజ్ కట్టి ఓ నాటకం ఆడుతున్నారు. నా క్లాస్మేట్ ఒకరు […]

శ్రీ జంధ్యాల గారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ

December 1, 2011 Jandhyavandanam 0

మంచి హాస్యం లేత ఆకుతో తట్టినంత మృదువుగా ఉండాలి, అంటారు శ్రీ జంధ్యాల.  చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చదివి ఆడిటర్ అవుదామనుకున్న జంధ్యాల ని,    దేముడు  తెలుగు సినిమా లలో  అనుపమానమైన హాస్య సృష్టి చేసి, […]