సమాచార భాగస్వామ్యులు

 

 

 

 

 

 

 

వరూధిని కాట్రగడ్డ

లలిత దాట్ల

రమణి రాచపూడి

తృష్ణ 

ఆ.సౌమ్య 

కొత్తావకాయ 

మధురవాణి

మానస చామర్తి

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం

నెమలికన్ను మురళి

శంకర్

మురళీధర్ నామాల

రహ్మానుద్దీన్

నైమిష్

కౌశిక్ చాణక్య

రాజేంద్రకుమార్ దేవరపల్లి

శ్రీనివాస్ పప్పు

(ఇంకా అభిరుచి ఉన్నవారు తెలియచేస్తే వారి పేర్లు కూడా జోడిస్తాం) 

Be the first to comment

Leave a Reply